Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2013

finalproof
finalproof
finalproof
finalproof
finalproof
2639 9aae
Reposted fromrisky risky vialugola lugola
finalproof
3856 2916 500
Reposted fromretaliate retaliate vialugola lugola
finalproof
1593 0265
Reposted fromstefanson stefanson vialugola lugola
finalproof
Reposted fromlugola lugola
finalproof
4863 dcad
Reposted fromtoolong toolong vialugola lugola
finalproof
9540 c878
Ш
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer vialugola lugola
finalproof
7702 1488
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialugola lugola
finalproof
3806 e9b3
Reposted fromblueberrypancake blueberrypancake vialugola lugola
finalproof
2161 925a
Reposted frompeluda peluda vialugola lugola
finalproof
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialugola lugola
finalproof
Teraz nareszcie wiedział, co zrobi. To było całkiem proste! Przeskoczy przez całą zimę i jednym długim susem znajdzie się w kwietniu. Nie ma powodu do zmartwień, absolutnie żadnego! Wystarczy zrobić sobie przyjemny dołek do spania i niech się świat toczy własnym torem. A kiedy się obudzi, wszystko będzie tak, jak powinno być.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialugola lugola
finalproof
finalproof
9898 e678
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
finalproof
0137 4426 500
finalproof
8944 abd6
Reposted fromsaski saski viapuciata puciata
finalproof
0765 55d9
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viapuciata puciata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl